COPL

Baggrund

I Danmark gennemgår 20.000 kvinder hvert år graviditetstab og i USA mere end 1 million. Som dansk kvinde har du en risiko på ca. 25% for på et tidspunkt i dit liv at opleve graviditetstab og 1-2% for at skulle opleve gentagne graviditetstab. På trods af disse overvældende tal, er det begrænset, hvor mange ressourcer der har været brugt på forskning i graviditetstab. Men på Hvidovre, Nordsjællands og Herlev hospitaler gennemfører vi i øjeblikket det hidtil største forskningsprojekt indenfor emnet – COPL-projektet.

Med COPL-projektet ønsker vi at undersøge 2000 par med graviditetstab før graviditets uge 22 og dermed afdække årsager og risikofaktorer for graviditetstab. Projektets formål er desuden at udvikle udrednings- og forebyggelsesmetoder af graviditetstab.

Tidligere forskning har vist, at ca. 60% af de tabte graviditeter har en kromosomfejl, der er uforenelige med liv. Oftest er der tale om et ekstra eller et manglende kromosom. Hidtil har vi manglet effektive metoder til at undersøge det tabte foster. Vi ved derfor fortsat meget lidt om risikofaktorer, årsager og desværre også forebyggelse og behandling af graviditetstab.

Der foretages i dag ingen rutinemæssige undersøgelser af den mistede graviditet eller parret, men man trøstes med at oftest er naturens kvalitetskontrol, der sikrer at kun raske fostre overlever. Der foretages tidligst undersøgelser efter tre eller flere graviditetstab, hvor parret kan henvises til en klinik for gentagne graviditetstab. At man først kan henvises efter tre eller flere tab skyldes, at jo flere graviditetstab jo større er sandsynligheden for, at fosteret er raskt og at forklaringen så skal findes hos kvinden (parret).

Ofte påvirkes begge forældre betydeligt af at tabe en ønsket graviditet. De kan føle sorg, skyld og skam da graviditetstab er et tabu. Studier viser at sorgen over at miste en graviditet er uafhængig af graviditetslængden. I projektet undersøger vi derfor også de psykiske konsekvenser ved graviditetstab – både hos manden og kvinden.

Parrene efterspørger en forklaring, prognose, forebyggelsesmuligheder og behandling for graviditetstab. Vi håber med dette projekt at kunne opnå svar på mange af disse spørgsmål.